портал за стратегиски анализи
барај:
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
  • ФАЗАН - портал за стратегиски анализи - FAZAN
Савет Европе - западноевропска батина за источноевропске земље
ноември 2014
др Душан
Пророковић
Када треба оцрнити каквог политичара или државу, само се пошаље иследник којисе врати у Стразбур са негативним извештајем.


Лишавање  руских  посланика  права  гласа  у  Парламентарнојскупштини  Савета  Европе  изненадна  је  шанса  која  се  указала  овој  институцији.Наравно, како ће се све завршити, зависиће пуно од постављања руске Думе и њенихдепутата,  али  овакав  шок  је  требао  одавно  једној  од  најстаријих  европскихорганизација.

Углавном, одлука Парламентарне скупштине Савета Европе ће највише штете донетионима који су за њу гласали. Зашто нису лишени права гласа посланици из држава којесу  признале  тзв.  Републику Косово? Зашто  Парламентарна  скупштина  није  стала  узаштиту  одбране  територијалног  интегритета  Србије  на  исти  начин на  који  стаје  уодбрану  Украјине?  И  Србија  и  Украјина  су  чланице  Савета  Европе  са  истимдужностима и обавезама.ЛЕПА ЗАМИИСАО, РЂАВА ИЗВЕДБАЧему  данас  служи  Савет  Европе?  Посебно  је  питање:  чему  служи  Парламетарнаскупштина  овог  тела?  Лепа  је  замисао  била  да  се  Савет  Европе  употреби  послеокончања Хладног рата као место за преношење различитих искустава између западнихи источних држава Европе. Још лепша је била замисао да се ова организација фокусирана  питања  људских  права,  демократизације,  миграција,  правне  сигурности  итд.  Одсвега је могло бити и користи за све чланице. Међутим, Савет Европе је одавно постаоинструмент  за  притисак  Запада  на  источноевропске државе.

Он је обична штака ЕУ мада не би требало да има претеране везе са ЕУ. У Савет Европеулазе  и  земље  које  нису  или  чак  никада  неће  бити  у  ЕУ.  То  је  требало  да  буде  ипредност  ове  институције.  Да  покуша да  постане  центар за  изградњу стандарда  накојима  ће  се  политички  системи  и  друштвене  вредности  у  европским  државамаразвијати, без обзира да ли су поједине државе чланице ЕУ или то нису.Савет  Европе  је  пропустио  ту  шансу,  запловио  у  другом  смеру  и,  како  је  времепролазило, све је даље био од свог основног циља, сврхе којој је требало да служи.

Са једне стране, најчешћи извештаји које усваја Парламентарна скупштина, а тичу сестања људских права и слобода у земљама чланицама, постали су временом средство за„истеривање ђавола“ у оријенталном делу Европе.Када треба оцрнити каквог политичара, режим или државу у целини, само се пошаљеиследник који се врати у Стразбур са припремљеним негативним извештајем.У већини случајева то је и бесмислено. Стање у једној држави по овим питањима требадетаљно пратити, па упоређивати, посматрати све то из ширег оквира међународниходноса, а не овако како се најчешће у Стразбуру ради.То што слобода штампе у Азербејџану није једанака слободи штампе на Исланду, незначи да одређени помаци у Бакуу нису направљени у последњих десет година. И тепомаке треба охрабривати и подстицати. Промене су процес, најчешће дугорочан.А НА ЗАПАДУ ЈЕ САВРШЕНОСа друге стране, Савет Европе је престао да се бави западноевропским земљама. Као дасу у том делу света сви проблеми решени и да о њима не треба расправљати. Оваквимприступом, органи Савета Европе су постали пуко средство за испуњавање политичкихциљева ЕУ. Односно, оних циљева око којих унутар ЕУ постоји сагласност. ИзвештајиДика Мартија само су изузеци који потврђују ово правило.Зато  овакав  какав  је  Савет  Европе  одавно  више  није  никоме  потребан  у  ИсточнојЕвропи.  Због  тога  се  ни  Русија  сигурно  неће  претерано  узбудити  што  је  њенимпредставницима суспендовано  право  гласа.  Али Русија  треба  да  се  заинтересује  занешто  друго.  За  предузимање  широке  дипломатско-политичке  акције  којом  ће  сепокренути питање уређења и циљева Савета Европе у будућности. Ова институција се мора реформисати, морају се дефинисати нови циљеви, уредитинова организациона структура. Њено постојање мора имати неки смисао. Шок који јенастао одлуком Парламентарне скупштине може бити лековит и делотворан. Само да сескупи  довољна,  критична  маса,  политичара  и  јавних  радника  из  разних  европскихдржава који ће ово питање покренути. Русија је способна, она има капацитете да оваквуакцију поведе. Сада има и мотив да то уради.А, уколико не постоји спремност за тако нешто или је процена да би се превише снаге и ресурса морало употребити за постизање скромног резултата, онда треба почети из почетка и правити нову паневропску организацију која ће се сличним питањима бавити. Ако је Савет Европе у постојећем облику осуђен на тихо умирање, нека га замени нови. Овај стари нека остане дебатни клуб посланика из западноевропских држава, где ће наставити да се диве себи и са гађењем осврћу на комшије из оријенталног дворишта.

Превземено од:

http://srbin.info/2014/04/13/dusan-prorokovic
Коментари
Нема коментари.
 
Архива